Grazense speculaas

HIB Label

HIB, label voor makers van authentieke en ambachtelijke kwaliteitsproducten.

Een jury van ondernemers en experten kent het Handmade In Belgium label toe. Enkel wie aan de strikte criteria voldoet, komt in aanmerking. Vakmanschap herleeft en daar werkt UNIZO aan mee.

Gespecialiseerde trendbureaus spreken van een heropleving van het respect voor handwerk bij de jongere generatie. Ambacht 2.0. noemen ze het. Unizo noemt het vanaf nu Handmade In Belgium. In het Engels, inderdaad. Op vraag van onze ondernemers die internationaal zaken doen.

Bakkerij Vanvuchelen mocht op zijn beurt het HIB Label in handen nemen.